เราคือใคร

Home / เราคือใคร

เกี่ยวกับเรา

คามิลเลียน โซเชียล แคร์ เป็นเว็ปไซต์พิเศษของโรงพยาบาลคามิลเลียน(www.camillianhospital.org)

ที่ท่านสามารถเข้าถึงพันธสัญญาทางสังคม งานสังคม และการให้บริการด้านการรักษาภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลคามิลเลียน

หน้าที่ภาระกิจหลักของคามิลเลียนโซเชียลแคร์:

  1. ดูแลผู้ป่วยและคนยากจน (ดูกิจกรรม)
  2. ให้การสนับสนุนบ้านเด็กพิการคามิลเลียน ลาดกะบัง (www.camillianhomelatkrabang.org)
  3. สนันสนุนโครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา โคราช(www.camilliankorat.org)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา