อุปการะเด็กพิการและด้อยโอกาส

Home / อุปการะเด็กพิการและด้อยโอกาส

มาช่วยกันทำให้โลกนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับเด็กพิการ

การสนับสนุนของท่านเพียงเดือนละ 500 บาทสามารถช่วยให้เด็กๆ ที่พิการและถูกทอดทิ้งได้รับการดูแลทั้งในด้านสุขภาพ อาหาร
กายภาพบำบัด และได้อยูในบ้านที่อบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ประสงค์ที่จะอุปการะเด็กรายเดือน กรุณาติดต่อ
รัศมิ์กุล  กองอาสา
อีเมล์ pr.camillian@gmail.com – โทร. 02 185 1444 (ต่อ 352) หรือ  08 3552 7755

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา