บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ[ Est. 2011 ]

Home / พันธมิตร / บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

 

บ้านสุทธิดาฯ พัฒนาการด้านคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพให้แก้เด็กพิการที่กำพร้าและยากไร้ เป็นที่อบอุ่นสำหรับครอบครัวจิตอาสาให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น บ้านสิธิดาฯ ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเตรยีมความพร้อมสู่โลกภายนอก กระตุ้นการพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายใกล้เคียงปรกติมากที่สุด  โดยกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสาทสัมผัส ระหว่างสายตากับมือ  การมองเห็น การได้ยิน การพูด การสัมผัสการช่วยเหลือตัวเองตามวัยสมอง และสติปัญญา  เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและ ภาวะทางอารมณ์โดดยการฝึกสมาธิ  บ้านสิทธิดาฯบำบัดฟื้นฟูร่างกาย เด็กพิการ ทางการเคลื่อนไหว  และเด็กพิการ เด็กพิการซ้ำซ้อน พร้อมทั้ง กิจกรรมบำบัด การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม การฝึกอบรม ความรู้ในการดูแลเด็กผู้ปกครอง กิจกรรมพํฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ  กิจกรรมอาสาสมัครเยาวชนช่วยเหลือเด็กพิการ และเยี่ยมครอบครัวเด็กพิการที่ยากไร้ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สมทบทุนเพื่อเด็กพิการที่ยากไร้ ณ ธนาคาร กรุงไทย สาขาบ้านโป่ง บัญชีออมทรัพย์

ชื่อ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 706-0-45242-7


Address:

31/2 หมู่10 ถ .อุดมพิทยา ต .สวนกล้วย อ .บ้านโป่ง จ .ราชบุรี 70110

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา