คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง[ Est. 1995 ]

Home / พันธมิตร / คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง

คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง

 

ภายในศูนย์มีลักษณะการบริหารดำเนินงานดำเนินงาน 7 โครงการในภาคตะวันออก คือ

  1. โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์แบประคับประคอง

2.โครงการบ้านพักเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

  1. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน
  2. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทจากเอชไอวี/เอดส์

5.โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

6.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก

7.โครงการสวนเอเดนที่เน้นการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Website        : www.hiv-aids-kids.org


Address:

1/1 ซ. คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

038-685-480, 038-691-480
038-687-480,038-691-548
cscrayon@loxinfo.co.th
www.camillian-rayong.org
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา