คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี[ Est. 1965 ]

Home / พันธมิตร / คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
เดิมชื่อสถานบันพักฟื้นโรคเรื้อน โคกวัด(นิคมนักบุญคามิลโล) ดำเนินกิจการดูแลรับใช้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่พิการเช่น อวัยวะแขน ขาเทียม เป็นต้นนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ เช่น แกะสลักไม้ ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวน และยังสนันสนุนบุตรหลานผู้ป่วย ให้ได้รับการศึกษาตามความสามรถ แต่ปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการทางสังคม ประกอบกับผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการรักษาให้หายหมดแล้ว จึงได้เริ่มปรับตัว

ให้เข้ากัยสถานการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี ” โดยดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนได้ ในปี ค.ศ. 2002 เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันประกอบด้วยกิจการหลัก 2 กิจการ คือ

1 . นวกสถาน (สถานที่ฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน)

2 .ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้


Address:

240 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีโหสถ จ. ปราจีนบุรี 25190

037210204-6, 0852764086
037210207
cscprachin@yahoo.com
www.camillianprachin.org
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา