งานพิธีเสกและเปิด “บ้านผู้สูงอายุราชสีมา”[ Published: February 25, 2017 ]

Home / Event / งานพิธีเสกและเปิด “บ้านผู้สูงอายุราชสีมา”

งานพิธีเสกและเปิด “บ้านผู้สูงอายุราชสีมา”     

New Page 1 Card

ด้วยมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย บ้านผู้สูงอายุราชสีมา และสังฆมณฑลนครราชสีมาจะจัดพิธีเสกและเปิด
“บ้านผู้สูงอายุราชสีมา” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คณะผู้ดำเนินงานได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเปิดงานและเป็นเกียรติในพิธีด้วย อาทิเช่น มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

ในโอกาสนี้ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการหลักในการจัดงานดังกล่าวจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานพิธีเสกและเปิด “บ้านผู้สูงอายุราชสีมา” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 –11.00 น. ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดงานได้เตรียมรถโดยสารปรับอากาศสำหรับท่านผู้ประสงค์เดินทางไปเข้าร่วมงานดังกล่าว (ไป-กลับ)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จุดนัดพบ ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยรถโดยสารจะออกจากโรงพยาบาลเวลา 05.30 น.

ในโอกาสอันดีนี้ ทางมูลนิธิฯยินดีรับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคใจบุญทุกท่านเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่ยากจนและถูกทอดทิ้งได้มีบ้านที่อบอุ่นและการดูแลที่ดีในวาระสุดท้ายของชีวิต ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 64 เตียง โดยท่านสามารถบริจาคผ่านทาง ชื่อ

บัญชี: โรงพยาบาลคามิลเลียน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขา ทองหล่อ)
เลขที่บัญชี: 255-1-25334-8

**กรุณาระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพื่อ “สนับสนุนโครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา”
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยและคณะฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อประสานงาน: รัศมิ์กุล  กองอาสา (ผู้ประสานงานและพัฒนาโครงการ) โทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ 352, 08-3552-7755

เว็ปไซต์  www.camilliankorat.org

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา

christmas-charity-dinner-flyer-medium