บริจาคจากประเทศฝรั่งเศส

Home / บริจาคจากประเทศฝรั่งเศส

สำหรับท่านผู้ใจบุญและพักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส  ปรารถนาที่จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการในการดูแลของคณะนักบุญคามิลโล สามารถบริจาคผ่านทาง  http://www.orphelinatpattaya.org

france


  • โปรดเขียนกำกับด้วย “บริบาคเพื่อเด็กพิการคามิลเลียน”
  • เมื่อการบริจาคสมบูรณ์ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยอีเมล์ pr.camillian@gmail.com
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา