คามิลเลียนโคราช

Home / คามิลเลียนโคราช

โครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

Korat

 

มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1952(พ.ศ.2495) และก่อตั้งเป็นองค์กรที่ไม่แสดงหากำไรในปีค.ศ.1973(พ.ศ.2516) และได้สนับสนุนบริการด้านสาธารณสุขในหลายพื้นที่ รวมถึงโรงพยาบาล บ้านเด็ก และบ้านผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง สังฆนายกในจังหวัดนครราชสีมาประทับใจกับการดำเนินการของบ้านผู้สูงอายุที่จังหวัดจันทบุรี จึงมีการร้องขอให้มูลนิธิก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุที่คล้ายคลึงกันเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส โดยการบริจาคที่ดิน 18 ไร่และเงินทุนจำนวน 20 ล้านบาทในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554)

ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นอันดับสามของประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ผู้สูงอายุกว่าแปดล้านคนที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 60 ปี และคาดว่าในปีค.ศ.2040 (พ.ศ.2583) จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคน (ร้อยละ25ของประชากรทั้งหมด) นอกจากนี้ความหดหู่และความโดดเดี่ยวยังนำไปสู่อัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดไม่ได้เกิดขึ้นในวัยรุ่นแต่กลับกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุระหว่าง 70-74 ปี ตามด้วยกลุ่ม 80-84 ปี โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว โดยการจัดเตรียมบ้านผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และดูแลเอาใจใส่การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื่องด้วยการสนับสนุนและพันธสัญญาระหว่างสังฆมณฑลนครราชสีมา มูลนิธินักบุญคมมิลโล องค์กรภาคเอกชนที่เอื้อเฟื้อ และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ อาทิ เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ ส่งผลให้โครงการนี้สามารถระดมเงินทุนได้ถึง 106.5 ล้านบาทและสามารถสำเร็จโครงการได้ร้อยละ 80 ณ ขณะนี้

ทั้งนี้โครงการบ้านผู้สูงอายุใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปีครึ่งในการที่จะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นทางมูลนิธิจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งระดมเงินทุนกว่า 16.7 ล้านบาท เพื่อที่จะเปิดทำการสำหรับผู้พักอาศัยรุ่นแรกในเดือน มกราคม ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560)

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.camilliankorat.org/
 รู้จักโครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมาได้ที่ 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา