คามิลเลียนในประเทศไทย

Home / คามิลเลียนในประเทศไทย

คามิลเลียนในประเทศไทย

camhosp-featuredimages1060336_10151734415017464_1231988927_n

คณะคามิลเลียน เป็นคณะนักบวชคณะหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก มีกำเนิดขึ้นโดย คามิลโล เด แลลลิส พระสงฆ์หนุ่มชาวอิตาเลียน ซึ่งได้มีประสบการณ์ถึงความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดทั้งโดยตัวท่านเอง และจากบรรดาผู้เจ็บป่วยที่ท่านเคยได้สัมผัสและรับใช้ ท่านจึงได้รวบรวมจัดตั้งบรรดาบุรุษที่มีน้ำใจและมีแนวความคิดในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้ความ ช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลและตามบ้านพัก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแล ผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม กลุ่มบุรุษผู้มีน้ำใจดีเหล่านี้ได้แผ่ขยายงานออกไป   จนในที่ สุดได้รับการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปาซิสโตที่ 5 ให้เรียกกลุ่มบุรุษผู้มีน้ำใจดีเหล่านี้ว่า “คณะผู้รับใช้คนป่วย” โดยอนุญาตให้ติดกางเขนแดงเป็นเครื่องหมายที่หน้าอก

ในปีค.ศ. 1952 ได้ก่อตั้งสถานพยาบาลเล็กๆ ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อมาโดยอาศัยความช่วยเหลือของนายแพทย์เลิศ ศรีจันทร์ จากกรุงเทพฯ ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงพยาบาล ให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จนได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย ในชื่อของ “โรงพยาบาลซานคามิลโล” คณะนักบุญคามิลโลได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธินักบุญคามิลโล ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อกิจกรรมกุศล

ปัจจุบันนี้ มูลนิธินักบุญคามิลโลปฏิบัติหน้าเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งนี้มูลนิธิได้เข้าร่วมกับพุทธสมาคม 12 แห่งในประเทศไทย และเชื่อมโยงไปยังโครงการกว่าหนึ่งร้อยโครงการ

  • โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลซานคามิลโล โรงพยาบาลคามิลเลียน
  • บ้านผู้สูงอายุ 4 แห่งจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาการ-กรุงเทพ อำเภอสามพราน-นครปฐม และจังหวัดจันทบุรี
  • ศูนย์อบรมเยาวชน ผู้ป่วย เด็กกำพร้าและผู้พิการ6 แห่ง ในจังหวัดระยอง ลาดกะบัง ตะกั่วป่า และบ้านสิทธิดา
  • ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS (คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง)
  • ศูนย์อบรมชาวเขา จังหวัดเชียงราย
  • ศูนย์อบรม 3 แห่งสำหรับคณะนักบุญคามิลเลียน
  • บ้านผู้สูงอายุแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในอำเภอเมืองโคราช ซึ่งจะเปิดให้การช่วยเหลือในต้นปี พ.ศ. 2559
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา