โรงพยาบาลคามิลเลียน

Home / โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน ซอยทองหล่อ

camillian-main

การขยับขยายกิจการคณะคามิลเลียนเข้าสู่กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยพอจะมีจำนวนสมาชิกนักบวชคามิลเลียนมากขึ้น ทางนักบวชคามิลเลียนจึงได้เริ่มที่จะแผ่ขยายกิจการด้านการรรับใช้ผู้ป่วยออกไปตามอีกลำดับ โดยเริ่มจากการเช่าบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ 298 ถนน สุริวงศ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 ตั้งเป็นบ้านนนักบวชอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ.1956 และดำเนินกิจการในรูปแบบของคลีนิกรักษาผู้ป่วยทั่วไปเมื่อเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน อย่งไรก็ดี กิจการที่ถนนสุริยวงศ์ได้ปิดตัวลงและก็ได้ย้ายมาอยู่ ณ บ้านหลังใหม่ เลขที่  254/19 ถนน สีลม กรุงเทพ เปิดดำเนินการรรักษาผู้ป่วยทั่วไปอย่างเป็นทางการเหมือนเดิม เมื่อวันที่  22 ธันวาคม  ค.ศ. 1957  แต่เพื่อความเหมาะสมในด้านการรักษาพยาบาล

ทางนักบวชคามิลเลียนจึงได้เริ่มซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจำนวน 4 ไร่ บริเวณซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1959 และเริ่มสร้างอาคารหลังแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น บรรดานักบวชได้เปิดคลินิกที่สีลมและย้ายมาอยู่ ณ บ้านแห่งใหม่ในซอยทองหล่อนี้  ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ “คามิลเลียนคลินิก” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1960 โดยมีทั้งผู้แทนพระสันตะปาปา พระสังฆราช บรรดานักบวช คณะต่างๆ และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นเกีรติแสดงความยินดีต่อคณะนักบวชคามิลเลียน สถานพยาบาลแห่งที่สอง ที่คณะนักบวชคามิลเลียน มีบาทหลวงอัลบีโน ตูร์กาโต รับผิดชอบดูแลช่วงปีแรก จนวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1961 จึงมีอธิบายการเป็นคนแรกของบ้านแห่งนี้ ภายในเวลานี้ไม่นาน สถานพยาบาลหรือหมู่คณะแห่งที่สองนี้ก็กลับกลายเป็นเหมือนดังศูนย์กลางของคณะนักบวช

สถานพยาบาลแห่งที่สองได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ โดยได้พยายามจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงเรื่องอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการมากขึ้น โดยสร้างตึกหลังที่ 3 เสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1966 ปรับปรุงพื้นที่ OPD,ER และ IPDจนโรงพยาบาลได้รับอนุญาติให้รับคนไข้ใน (IPD) อย่างเป็นทางการจำนวน 25 เตียง เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน ค.ศ.1967 ในที่สุดอาคารหลังที่4 ซึ่งเป็นอาคาร6 ชั้น (แทนที่อาคารเดิมที่ถูกทุบทิ้งไปเมื่อ ค.ศ.1999 หลังจากใช้งานมานาน 31 ปี ก็ได้ถูกสร้างขึ้นอีกในปี ค.ศ.1968 เพื่อรองรับผู้ป่วย IPD ที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นในปี ค.ศ.1975 ได้มีการสร้างอาคารหลังที่ 5 เป็นตึก5 ชั้นซึ่งมีชั้นที่3 ของอาคารนี้เป็นที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล(ปัจจุบันย้ายไปอยู่ศูนย์อภิบาล ลาดกระบัง) และพื้นทีที่เหลือใช้เป็นครัว ที่พักนักบวช ขยายบางชั้นให้เป็น IPD และห้องทำงานแผลกต่างๆ

camillian-services

ปัจจุบัน นับได้ว่าโรงพยาบาลคามิลเลียนเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ที่ไม่แสวงหากำไรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป (โรงพยาบาลทุติยภมิ)ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 4 อาคาร 74 ห้อง 120 เตียมีการบริการให้กับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริการ –ส่งผู้ป่วย แผนกการรักษาโรคเฉพาะทาง แผนกส่งสริมสุขภาพ แผนกป้องกันและการควบคุมโรค แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพ และแผนกสนับสนุนในด้านอื่นๆ โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเพศ อายุ  อาชีพ ฐานะ ชนชั้น และศาสนาใดๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.camillianhospital.org/


ท่านสามารถดูกิจกรรมสังคมของโรงพยาบาลคามิลเลียนจากวิดีโอข้างล่างสำหรับวิดีโอเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา