งาน/กิจกรรมที่เราเข้าร่วม

Home / งาน/กิจกรรมที่เราเข้าร่วม

พิธีเสก บริษัทอิตัลเมค สยาม จำกัด

ในวันที่ 6  มิถุนายน 2559 บาทหลวงโจวันนี  กอนตาริน ได้ทำพิธีเสกและอวยพรให้แก่บริษัทอิตัลเมค สยาม จำกัด รวมถึงให้พรแก่ครอบครัวและพนักงานทุกคน

บริษัท อิตัลเมค (หนึ่งในสมาชิกหอการค้าไทย- อิตาลี) ได้ร่วมโครงการอุปการะเด็กพิการและด้อยโอกาสจากบ้านคามิลเลียน น้องฟ้าใส วัยแปดขวบ ได้ถูกเลือกให้เป็นเด็กในอุปการะ ในนามของน้องฟ้าใส คามิลเลียน โซเชียล แคร์ ขอขอบคุณบริษัทอิตัลเมค สยาม สำหรับการสนับสนุนและน้ำใจที่มีให้แก่น้องและเด็กๆพิการ ณ บ้านคามิลเลียนทุกคนค่ะ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา